Chór

Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie istnieje od 2007 roku. Od początku jego kierownikiem i dyrygentem była Irena Hydel. Prowadzony przez nią zespół to utalentowani wokalnie entuzjaści pięknej muzyki i śpiewu. Chór występuje przed publicznością śpiewając utwory Chopina, Brahmsa, Beethovena, kolędy i pastorałki, a także lżejszy repertuar np. pieśni biesiadne.

 Występy chóru uświetniają inauguracje roku akademickiego, uroczystości patriotyczne, opłatek maltański czy uroczystości w zaprzyjaźnionych placówkach oświatowych. Na Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów zespół otrzymał wyróżnienie I stopnia. Wkrótce również z potrzeby dzielenia się radością śpiewania z innymi, zrodził się pomysł organizowania przeglądów zespołów śpiewaczych pod nazwą Chrzanowska Wiosna Artystyczna Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Impreza ma charakter przeglądu grup artystycznych działających w ramach zajęć UTW (chóry, zespoły wokalne, teatralne, kabarety itp.). W trakcie imprezy prezentowane są prace plastyczne (obrazy, grafiki, rzeźby, koronki, hafty itp.). W roku akademickim 2012/2013 kierownictwo chóru objęła Halina Pstrucha. W roku akademickim 2013/2014 kierownikiem chóru ponownie została Irena Hydel

Scroll to Top