Grupa teatralna

Grupa teatralna zawiązała się wkrótce po utworzeniu uniwersytetu. Jej członkowie sami próbowali organizować swoją działalność. Pierwszy skład to: Elżbieta Barańczyk, Ewa Bieniek, Urszula Bigaj, Alina Szczupider i Tadeusz Dąbek. W drugim semestrze grupą zajął się instruktor Józef Romek. Pod jego kierownictwem rozpoczęły się prace nad montażem wybranych fragmentów poezji Jana Pawła II, uzupełnianym wstawkami z prozy i piosenkami.

 Trudny tekst i nieregularność spotkań z instruktorem sprawiła, że grupa oficjalnie nie przedstawiła tego programu. Od początku trzeciego roku grupą, już znacznie liczniejszą, zaczął kierować nowy student uniwersytetu, Zbigniew Klatka, związany z Teatrem Ludowym „Tradycja” z Okleśnej. Pierwszy występ poza uniwersytetem odbył się w chrzanowskim MOKSiR na zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Herb Grodu Miasta Chrzanowa”. Nasi artyści pokazali etiudy poetyckie w oparciu o wiersze poetów z Grupy Twórczej „Cumulus”. Grupa włączała się artystycznie w organizację różnych imprez min. zabaw karnawałowych, otrzęsin dla studentów pierwszego roku, zabaw kończących rok akademicki. Teksty prezentowane na takich imprezach pisali członkowie grupy. Grupa teatralna: lider: Zbigniew Klatka. Skład grupy: Ewa Bieniek, Teresa Bigaj, Tadeusz Dąbek, Barbara Kobylecka, Wiesław Łakomy, Władysława Opoka, Anna Stryczek, Izabella Wróbel, Janina Bromboszcz, Jolanta Fortuna. Obecnie członkowie grupy realizują swoje pasje w zespole tanecznym i wokalnym oraz są inicjatorami i twórcami takich projektów artystycznych jak: „Wieczór piosenki i humoru żydowskiego” czy „Muzyczna podróż po Europie”. Aktorzy występowali również w sztukach wystawianych wspólnie z uczniami I LO w Chrzanowie: „Chłopi” (2016), „Dziady” (2015), „Pan Tadeusz” (2014), „Wesele” (2013), „Zemsta” (2012).

Scroll to Top