Akademia obywatelska 50+

 Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie rozpoczął realizację projektu pt. „Akademia Obywatelska 50″ współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Okres realizacji projektu: 01.10.2012 r. do 31.08.2014 r. Obszar realizacji: województwo śląskie i małopolskie. Głównym celem projektu jest kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich i zwiększenie udziału w życiu publicznym przez min. 180 osób, K/M, po 50 roku życia z woj. śląskiego i małopolskiego.

Grupa docelowa:
Osoby, K/M, którzy na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 50 lat, pobierające świadczenia emerytalne lub rentowe z terenu woj. śląskiego i woj. małopolskiego. Granicę wieku 50+ przyjęto ze względu na wczesną dezaktywizację zawodową. Wiele osób skorzystało z możliwości przejścia na wcześniejsze świadczenia emerytalne i przedemerytalne, bojąc się utraty zatrudnienia lub mających problemy z powtórnym wejściem na rynek pracy z powodu panującej na rynku pracy dyskryminacji ze względu na wiek.
Cele projektu:
Głównym celem p. jest kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich i zwiększenie udziału w życiu publicznym przez min. 180 osób po 50 roku życia (kobiet i mężczyzn) z woj. śląskiego i małopolskiego do 31.07.2014 roku.
Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości seniorów
  2. Zwiększenie aktywności seniorów w lokalnych społecznościach i ograniczenie izolacji społecznej
  3. Zwiększenie świadomości prawnej 50+
  4. Zmniejszenie obszaru wykluczenia cyfrowego seniorów

Korzyści związane z projektem:
Planowane efekty będą miały znaczący i trwały wpływ na uczestników projektu: wzrośnie ich pewność siebie i samoocena, nastąpi wzrost wiedzy i umiejętności. Wnioskodawca wykorzystując ten potencjał udostępni dla seniorów swoje pomieszczenia na spotkania dla animatorów i grup w celu kontynuacji ich aktywności oraz wykorzystania dotychczasowego doświadczenia i pozyskanej wiedzy. Seniorzy będą mogli korzystać z pracowni komputerowej doskonaląc swoje umiejętności z zakresu nowych technologii informacyjnych, podejmować inicjatywy społeczne (nowe projekty) na rzecz lokalnych społeczności, tworzyć grupy samopomocowe wykorzystując materiały szkoleniowe oraz publikacje powstałe w ramach projektu. Wartość współfinansowania szwajcarskiego projektu: 163 166,47 CHF.
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

AKADEMIA AKTYWNEGO SENIORA

 

 

 

MAM PRAWO DO

INTERNET W EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
WOLONTARIAT TRENING MOTYWUJĄCO-INSPIRUJĄCY  

 

 

Kalendarz akademicki

◄◄
►►
marzec 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

UTW w Chrzanowie.   Wszelkie prawa zastrzeżone   *   ©   Copyright 2013   *   Webmaster: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.