Sekcja Brydża Szlemstars

Działalność sekcji brydża sportowego UTW rozwija się dynamicznie. Rośnie liczba członków sekcji. Rozwinięto formułę spotkań w kierunku zawodów brydża sportowego. Od początku lutego 2017 roku rozpoczęto organizację turniejów brydża porównawczego. Każda osoba która połknęła „brydżowego bakcyla” może w dowolnym momencie dołączyć do rozgrywek. Można przyjść z partnerem lub spróbować  znaleźć partnera w miejscu rozgrywek przed turniejem. Warunkiem jest ukończenie 50 lat przez przynajmniej jedna osobę z pary. Turnieje (lub mecze brydża sportowego w przypadku gdy zgłosi się tylko 4 do 5 par) rozgrywane są bez wpisowego i bez nagród. Spotkania i rozgrywki Sekcji Brydża Sportowego UTW odbywają się we wtorki o godz. 15.30 w I LO im. Stanisława Staszica przy ul. J. Piłsudskiego 14 oraz w piątki w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Broniewskiego 10c. Dziękujemy dyrektorowi I LO w Chrzanowie dr Bożenie Biercy oraz dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie Annie Siewiorek za umożliwienie odbywania regularnych spotkań.

Scroll to Top