Rada programowa

Zał. Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 4/2011

SKŁAD RADY PROGRAMOWO-NAUKOWEJ UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W CHRZANOWIE

PRZEDSTAWICIELE UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie- UCZELNI PEŁNIĄCEJ HONOROWY PATRONAT:

 • PROREKTOR UP
 • Prof. UP – Przewodniczący Rady Programowo- Naukowej UTW
 • Dyrektor Instytutu
 • Koordynator z ramienia UP
 • Starosta Chrzanowski
 • Wicestarosta Chrzanowski
 • Przewodniczący Rady Powiatu
 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 • Burmistrz Chrzanowa
 • Przewodniczący Rady Gminy
 • Dyrektor ZAS w Chrzanowie
 • Dyrektor MOKSiR w Chrzanowie
 • Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie
 • Dyrektor Muzeum w Chrzanowie
 • Prezes Stowarzyszenia
 • Wiceprezes Stowarzyszenia
 • Skarbnik
 • Sekretarz
 • Członkowie Zarządu
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Członek Komisji Rewizyjnej
 • Starosta II Roku UTW
 • Starosta I Roku UTW
Scroll to Top