Zarząd

Lucyna Kozub-Jentys – prezes Stowarzyszenia UTW
Adam Kasperkiewicz – wiceprezes

Jadwiga Dudek – skarbnik
Barbara Lednicka – Wiaziemska- sekretarz
Urszula Liszka- członek
Wiesława Molik-Bąk- członek
Ewelina Langer – członek

Komisja Rewizyjna: Sabina Duda, Irena Dulowska, Barbara Śmiałek

Scroll to Top